Samlingsöversyn – kommentar

Svensk översättning

Samlingsöversyn – kommentar

Definition

Information om en översyn av samlingarna som inte registrerats på en annan plats.

Registrering

Använd vanlig grammatik och skiljetecken.

Exempel

Upptäckte en ytterligare förvaringsplats.

Använd

Registrera endast en gång för varje samlingsöversyn.

Informationsgrupp

Information om samlingsöversyn

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust