Samlingsöversyn – metod

Svensk översättning

Samlingsöversyn – metod

Definition

Det sätt som samlingsöversynen genomförs på.

Registrering

Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel

stickprov; hög nivå; gruppnivå

Använd

Registrera endast en gång för en samlingsöversyn.

Informationsgrupp

Information om samlingsöversyn

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet