Samlingsvurdering - metode

Norsk oversettelse

Samlingsvurdering – metode

Definisjon

Måten samlingsvurderingen utføres på.

Registrering

Bruk ett enkelt begrep, uten tegnsetting eller store bokstaver. Museet skal ha en oppdatert liste over standardiserte begreper.

Eksempler

eksemplar; høyt nivå; gruppe

Bruk

Registrer kun én gang for hver samlingsvurdering.

Gruppe

Samlingsvurdering

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd