Samlingsöversyn – kriterier

Svensk översättning

Samlingsöversyn – kriterier

Definition

Kriterierna för en samlingsöversyn som registreras.

Registrering

Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel

relevant för förvärvspolicyn; historisk betydelse; utställningspotential; lärandepotential; forskningspotential; dokumentationsstatus; tillstånd; dubblett

Använd

Registrera endast en gång för ett objekt eller en objektgrupp som genomgått en översyn.

Informationsgrupp

Information om samlingsöversyn av objekt

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet