Samlingsvurdering - objekt - kriterier

Norsk oversettelse

Samlingsvurdering – objekt – kriterier

Definisjon

Kriterier for gjennomføring av en samlingsvurdering.

Registrering

Bruk ett enkelt begrep, uten tegnsetting eller store bokstaver. Museet skal ha en oppdatert liste over standardiserte begreper.

Eksempler

relevant for samlingspolicy; historisk viktig; potensiale for utstilling; potensiale for forskning

Bruk

Registrer kun én gang for et objekt eller gruppe av objekter som vurderes.

Gruppe

Samlingsvurdering – objekt

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd