Samlingsvurdering - startdato

Norsk oversettelse

Samlingsvurdering – startdato

Definisjon

Datoen en samlingsvurdering starter.

Registrering

Registrer alltid dag, måned og år i samme rekkefølge. Bruk alltid samme skilletegn mellom datoens ulike deler. År registreres alltid med fire siffer.

Eksempler

17.12.2017; 04-08-2018

Bruk

Registrer kun én gang for hver samlingsvurdering.

Gruppe

Samlingsvurdering

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd