Samlingsöversyn – åtgärd

Svensk översättning

Samlingsöversyn – åtgärd

Definition

Åtgärder som ska sättas in för ett objekt eller en objektgrupp som en följd av en samlingsöversyn.

Registrering

Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel

överväg avyttring; i behov av konservering; forskningsbehov

Använd

Registrera endast en gång för ett objekt eller en objektgrupp som genomgått en översyn.

Informationsgrupp

Information om samlingsöversyn av objekt

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet