Samlingsvurdering - objekt - tiltak

Norsk oversettelse

Samlingsvurdering – objekt – tiltak

Definisjon

Tiltak som skal settes i verk for et objekt eller en gruppe av objekter som et resultat av samlingsvurderingen.

Registrering

Bruk ett enkelt begrep, uten tegnsetting eller store bokstaver. Museet skal ha en oppdatert liste over standardiserte begreper.

Eksempler

vurder for avhending; konservering nødvendig; forskning nødvendig

Bruk

Registrer kun én gang for et objekt eller en gruppe av objekter som vurderes.

Gruppe

Samlingsvurdering – objekt

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd