Collectie-evaluatie - Actie

Nederlandse/Vlaamse vertaling

Collectie-evaluatie – Actie

Definitie

De actie die moet worden ondernomen voor een object of groep objecten als gevolg van een collectie-evaluatie.

Invulinstructies

Gebruik één term, zonder leestekens of hoofdletters. Gebruik een lijst van standaardtermen.

Voorbeelden

overweeg afstoting; conservering nodig; onderzoek nodig

Gebruik

Gebruik slechts één keer voor elk geëvalueerde object of elke groep geëvalueerde objecten.

Informatiegroep

Collectie-evaluatie

Datum aangemaakt: 2020

Uitgever: Collections Trust, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en FARO