Samlingsvård och konservering - Standarden

Svensk översättning

Genom att komma åt den här resursen godkänner du licensen för att använda Spectrum.

Museet ska ha en policy för samlingsvård och konservering av objekt. Policyn kan antingen vara ett fristående dokument eller utgöra en del av museets övergripande samlingsförvaltningspolicy. Oavsett vilket behöver troligen följande frågor övervägas när policyn formuleras:

  • Vem ansvarar för att fastställa och säkerställa den nivå för samlingsvård som museet ska upprätthålla inklusive att vid behov anlita externa specialister?
  • Hur ser dessa nivåer ut för de olika typerna av objekt i samlingarna?
  • Hur övervakar museet att nivåerna upprätthålls?
  • När kan konserveringsåtgärder för objekt övervägas?
  • Vem involveras i beslut kring omfattningen på föreslagna konserveringsåtgärder, speciellt när det gäller objekt som inte tillhör museet?
  • Vem får besluta om konserveringsåtgärder?
  • Vem kan utföra konserveringsåtgärder och vilka kriterier finns för att välja externa specialister när det behövs?
  • Hur ska konserveringsåtgärder dokumenteras och vilken dokumentation ska externa leverantörer stå för?

Museet ska också ha en nedskriven process som beskriver de steg som ska följas vid hantering och genomförande av konservering av objekt. Spectrums föreslagna arbetsrutin är en bra utgångspunkt. Oavsett hur museet väljer att göra, bör museets egen arbetsrutin för processen åtminstone uppnå följande miniminivå:

Miniminivå Varför är detta viktigt?
Alla beslut att ändra nivån på bevarandeinsatser för objekt eller utförande av konserveringsåtgärder godkänns på ett lämpligt sätt. Inget konserveringsarbete utförs utan att de som ansvarar för objekten känner till detta.
Information om alla åtgärder vid konservering och samlingsvård, inklusive datum och vem som utfört arbetet, registreras och går att hitta via objektnumren. Det finns en komplett konserveringshistorik för museets objekt och denna information är enkel att hitta vid behov. Om problem uppstår vid ett senare tillfälle går det att kontrollera andra objekt som kan ha påverkats.
Objektets katalogpost uppdateras med all ny information som tillkommit i samband med konservering. Ny kunskap om hur objekt tillverkats sparas inte enbart i konserveringsmappen då denna kanske inte är tillgängliga för alla.
Vid behov, schemaläggs framtida konserveringsåtgärder, tillståndskontroller eller återkommande vårdåtgärder. Museet kan planera för konserveringsåtgärder och säkerställa att objekt finns tillgängliga när de behövs.

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet