Katalogisering - Omfattning

Svensk översättning

Genom att komma åt den här resursen godkänner du licensen för att använda Spectrum.

De flesta museer skapar någon form av strukturerad katalogpost för varje objekt eller objektgrupp, antingen digitalt eller på kort. Sådana poster kan ge en snabb översiktlig bild av viktig grundinformation och de kan indexeras så att information kan hittas när den behövs. Katalogposterna bör också korsreferera till annan relevant information, som kan finnas i andra delar av museets digitala system, i ett arkivskåp med mappar över objektens historik eller publicerad någon annanstans.

Katalogposterna består av mycket mer än den information som krävs vid beståndsinventering, som bara anger att ett objekt existerar och var det finns. Om miniminivån i processen för Beståndsinventering har uppnåtts, så är numren och placeringarna kända för allt som ingår i samlingen, men benämningarna kan vara mycket generella, som till exempel kruka, vykort eller låda med fjärilar. Informationen som räcker för beståndsinventeringen talar inte om vilka krukor som är romerska, vilka vykort som visar staden på 1920-talet eller vilka fjärilar som samlats in av en välkänd naturforskare på 1800-talet.

Katalogisering ger kött på benen och tillför så mycket eller så lite information som museet behöver. Det gör det möjligt att skriva ned den kunskap som personalen redan har i sina huvuden och ger en plats att lagra ny fakta, så fort den blir känd. Inget museum kan bli färdig med sin katalogisering, eftersom det alltid finns mer att lära.

Det kan vara nödvändigt att katalogisera värdefulla objekt för att uppfylla specifika krav från försäkringsbolag. The objekt-ID standard, som även kräver foton, används internationellt för att återfinna stulna objekt.

När museet har uppnått miniminivån i processen för Beståndsinventering behöver fokus inte längre enbart ligga på hur det eftersläpande arbetet ska hanteras. Istället kan museet koncentrera sig på hur den kunskap som byggs upp genom utställningar, forskning och andra projekt, kan samlas in och sparas. Se Planering av dokumentation för ytterligare råd om hur katalogisering kan delas upp i hanterbara delar.

Det här är en av de primära processerna i Spectrum.

Notera att Spectrum inte anger någon specifik nivå för katalogisering utöver den miniminivå som krävs för att uppfylla processen för Beståndsinventering. I processen ingår däremot att fundera över den grundläggande kataloginformation som behövs och hur den kan uppnås.

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet