Katalognummer

Svensk översättning

Katalognummer

Definition

Numret som tilldelats ett objekt i en utställningskatalog

Registrering

Som det står i katalogen. Använd samma stora bokstäver och skiljetecken.

Exempel

A 123 76

Använd

Om det behövs, registrera bara en gång för en referens.

Informationsgrupp

Information om referens

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet