Låntagare – status

Svensk översättning

Låntagare – status

Definition

Status för Person eller Organisation som lånar objekt.

Registrering

Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel

accrediterat museum; universitetsforskare

Använd

Registrera bara en gång per Låntagare.

Informationsgrupp

Information om utlån

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust