Godkänt av

Svensk översättning

Godkänt av

Definition

Person som ger det slutgiltiga bifallet till att en process kan ske.

Registrering

Det kan vara nödvändigt att använda flera olika informationsenheter som till exempel efternamn och förnamn. Beskrivningar för dessa informationsenheter samlas under rubriken Person. Organisationen kan ha standardformat för användning av namn.

Exempel

Se under Person.

Använd

Använd i samband med de informationsgrupper som används för att registrera namnet på den person som gav det slutgiltiga godkännandet för en process till exempel Utlån godkänt av. Använd tillsammans med Datum för godkännande för att registrera när godkännandet gjordes. Notera separata enheter för Förvärv godkänt av och Tilläggshistorik godkänd av.

Informationsgrupp

Vanliga informationsenheter för processer

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust