Datum för godkännande

Svensk översättning

Datum för godkännande

Definition

Det datum när någon ger sitt slutgiltiga bifall till att en process kan ske.

Registrering

Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd alltid samma tecken för att separera varje del. Var så specifik som möjligt och indikera om datumet inte är känt. Ange alltid alla fyra siffrorna i årtalet.

Exempel

03/10/1996; 2017-12-17

Använd

Använd i samband med de informationsgrupper som finns för att registrera datum för godkännande för en process, till exempel Utlån – datum för godkännande. Använd Datum för godkännande för varje förekomst av Godkänt av.

Informationsgrupp

Vanliga informationsenheter för arbetsrutiner

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet