Granskning - Omfattning

Svensk översättning

Genom att komma åt den här resursen godkänner du licensen för att använda Spectrum.

På grundläggande nivån bekräftar det processen att museets information stämmer överens med den fysiska verkligheten. Alla objekt som museet ska ha finns, är korrekt numrerade och placerade på rätt plats.

En självklar anledning att utföra regelbundna granskningar är att göra dem av säkerhetsskäl. En del stölder sker av betrodda personer internt på museet, inklusive sådana som haft möjlighet att dölja sina spår genom att ändra i relevant information. På grund av detta måste museet vara säker på att de förteckningar som används för att lista objekt inför granskning är så manipuleringssäkra som möjligt.

Vid regelbundna granskningar av mycket stora samlingar är det troligt att det tas stickprov men ibland kan det vara bra att ta tillfället i akt och granska allt. Denna process kan även kombineras med andra processer så att till exempel en kontroll av objektens tillstånd eller en utvärdering enligt kriterier för samlingsöversyn utförs samtidigt.

Det går även att använda denna process för att granska kvaliteten på museets dokumentation. Om namn och datum ska registreras på ett enhetligt sätt kan informationen granskas för att kontrollera att detta gjorts. Detta kan leda till ett projekt för att förbättra datakvaliteten genom att använda processen för Planering av dokumentation

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet