Revisjon - Omfang

Norsk oversettelse

Ved å klikke på denne lenken aksepterer du vilkårene i Spectrumlisensen.

På det mest grunnleggende nivået bekrefter denne prosedyren at dokumentasjonen samsvarer med virkeligheten: At museet har alle objektene det skal ha, at de er riktig nummerert og på plass der de skal være.

Jevnlige revisjoner bidrar til å sikre samlingene. Dessverre har betrodde medarbeidere stått bak flere tyverier fra museer, der de har kunnet skjule sine spor gjennom å endre informasjon i museets dokumentasjonssystemer. Museet må sikre at dokumentasjonen som brukes til å liste opp objekter for en revisjon ikke kan manipuleres.

Ved regelmessig revisjon av store samlinger tas det sannsynligvis stikkprøver, men noen ganger kan det være greit å benytte anledningen til å revidere alt, for eksempel ved en større flytting. Denne prosedyren kan også kombineres med andre, slik at en tilstandsvurdering eller en vurdering mot kriterier i en samlingsvurdering utføres på samme tid.

Prosedyren kan også brukes til å revidere kvaliteten på museets dokumentasjon. Hvis navn og datoer for eksempel skal registreres på en konsekvent måte, kan poster revideres for å kontrollere at dette er gjort. Dette kan føre til et prosjekt for å heve kvaliteten på dataene gjennom bruk av prosedyren Dokumentasjonsplanlegging.