Information om granskning

Svensk översättning

Använd för att registrera en händelse vid en granskning. Referera till de involverade objekten genom att använda Objektnummer i gruppen Information om identifiering av objekt .

Informationsenheter:

  • Granskat av (Org, Per)
  • Granskning godkänd av (Per)
    • Granskning – datum för godkännande
  • Granskning – metod
  • Granskning – referensnummer
  • Typ av granskning

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet