Typ av relation

Svensk översättning

Typ av relation

Definition

Sättet som person/grupp, datum, objekt, begrepp, händelse, aktivitet eller plats relaterar till ett objekt eller ett preparats historia.

Registrering

Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel

nött; använd; besökt

Använd

Registrera Typ av relation som för Relaterad aktivitet, Relaterat koncept, Relaterad kulturell likhet, Relaterat datum, Relaterad händelse, Relaterad person, grupp eller organisation, Relaterat objekt och Relaterad plats.

Informationsgrupp

Information om objektets historik och relationer

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet