Tilknytningstype

Norsk oversettelse

Tilknytningstype

Definisjon

Måten som en gitt person, gruppe, objekt, konsept, hendelse, aktivitet eller sted er knyttet til historien til det aktuelle objektet eller eksemplaret.

Registrering

Bruk ett enkelt begrep, uten tegnsetting eller store bokstaver. Museet skal ha en oppdatert liste over standardiserte begreper.

Eksempler

slitt; brukt; besøkt

Bruk

Registrer Tilknytningstype for følgende informasjonsenheter: Tilknyttet aktivitet, Tilknyttet begrep, Kulturell kontekst, Tilknyttet dato, Tilknyttet hendelse, Tilknyttet person, Tilknyttet folkegruppe, Tilknyttet organisasjon, Tilknyttet objekt og Tilknyttet sted.

Gruppe

Objekthistorikk

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd