Relatie - Type

Nederlandse/Vlaamse vertaling

Relatie – Type

Definitie

De manier waarop de persoon/organisatie/groep, de datum, het object, het concept, de gebeurtenis, de activiteit of de plaats gerelateerd is aan de geschiedenis van het object of specimen.

Invulinstructies

Gebruik één term, zonder leestekens of hoofdletters. Gebruik een lijst van standaardtermen.

Voorbeelden

gedragen; gebruikt; bezocht

Gebruik

Registreer Relatie – Type voor een Geassocieerde activiteit, Geassocieerd concept, Geassocieerde cultuur, Geassocieerde datum, Geassocieerde gebeurtenis, Geassocieerde persoon/ groep / organisatie, Geassocieerd object en Geassocieerde plaats.

Informatiegroep

Objectgeschiedenis en -relaties

Datum aangemaakt: 2020

Uitgever: Collections Trust, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en FARO