Relation – kommentar

Svensk översättning

Relation – kommentar

Definition

En narrativ beskrivning av vilken typ av relation en organisation, grupp, person eller plats har med det objekt som dokumenteras, till exempel influenser och påverkan från design.

Registrering

Använd vanlig grammatik och skiljetecken.

Exempel

Användes för att tillverka keramik.

Använd

Registrera endast en gång för varje relation till ett objekt eller en objektgrupp.

Informationsgrupp

Information om objektets historik och relationer

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet