Tilknyttet person

Norsk oversettelse

Tilknyttet person

Definisjon

En person som er knyttet til historien til et objekt eller en gruppe av objekter.

Registrering

Det er nødvendig å bruke flere informasjonsenheter, bl.a. et etternavn og et fornavn. Beskrivelsen av disse elementene er samlet under overskriften Person. Museet kan ha standardiserte navneformer som skal brukes.

Eksempler

Se under Person.

Bruk

Gjenta så mange ganger som nødvendig for et objekt eller en gruppe av objekter.

Gruppe

Objekthistorikk

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd