Relaterad grupp

Svensk översättning

Relaterad grupp

Definition

En grupp som hör ihop med ett objekt eller en objektgrupps historia.

Registrering

Det kan vara nödvändigt att använda flera informationsenheter, som till exempel, en stam eller språkgrupp. Beskrivningar för dessa informationsenheter samlas under rubriken Grupp. Organisationen kan ha standardformat för användning av namn.

Exempel

Se under Grupp.

Använd

Så många gånger som behövs för ett objekt eller objektgrupp.

Informationsgrupp

Information om objektets historik och relationer

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet