Tilknyttet folkegruppe

Norsk oversettelse

Tilknyttet folkegruppe

Definisjon

En folkegruppe som er knyttet til historien til et objekt eller en gruppe av objekter.

Registrering

Det er nødvendig å bruke flere informasjonsenheter, bl.a. en språkgruppe. Beskrivelsen av disse elementene er samlet under overskriften Folkegruppe. Museet kan ha standardiserte navneformer som skal brukes.

Eksempler

Se under Folkegruppe.

Bruk

Gjenta så mange ganger som nødvendig for et objekt eller en gruppe av objekter.

Gruppe

Objekthistorikk

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd