Relaterad organisation

Svensk översättning

Relaterad organisation

Definition

En Organisation relaterad till ett objekt eller en objektgrupps historia.

Registrering

Det kan vara nödvändigt att använda flera informationsenheter, som till exempel, namn och en adress. Beskrivningar för dessa informationsenheter samlas under rubriken Organisation.

Exempel

Se under Organisation.

Använd

Så många gånger som behövs för ett objekt eller objektgrupp.

Informationsgrupp

Information om objektets historik och relationer

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet