Tilknyttet organisasjon

Norsk oversettelse

Tilknyttet organisasjon

Definisjon

En organisasjon som er knyttet til historien til et objekt eller en gruppe av objekter.

Registrering

Det er nødvendig å bruke flere informasjonsenheter, blant annet et navnet og en adresse. Beskrivelsen av disse elementene er samlet under overskriften Organisasjon.

Eksempler

Se under Organisasjon.

Bruk

Gjenta så mange ganger som nødvendig for et objekt eller en gruppe av objekter.

Gruppe

Objekthistorikk

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd