Relaterat objekt

Svensk översättning

Relaterat objekt

Definition

Ett objekt som är relaterat till ett objekt eller en grupp av objekt.

Registrering

Använd en enskild term. Upprätthåll en lista på standardtermer baserad på en erkänd terminologikälla. Använd samma terminologikälla som för registrering av Benämning på objekt.

Exempel

Som för Benämning på objekt.

Använd

Så många gånger som behövs för ett objekt eller objektgrupp.

Informationsgrupp

Information om objektets historik och relationer

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust