Relaterad händelse – plats

Svensk översättning

Relaterad händelse – plats

Definition

En plats relaterad till ett händelse i ett objekts historia.

Registrering

Det kan vara nödvändigt att använda flera informationsenheter som till exempel, ett namn på en by eller område. Beskrivningar för dessa informationsenheter samlas under rubriken Plats.

Exempel

Se under Plats.

Använd

Registrera endast en gång för en Relaterad händelse – namn.

Informationsgrupp

Information om objektets historik och relationer

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet