Tilknyttet hendelse - sted

Norsk oversettelse

Tilknyttet hendelse – sted

Definisjon

Et sted som knyttes til en hendelse i historien til et objekt.

Registrering

Det er nødvendig å bruke flere informasjonsenheter, for eksempel tettsted og land. Beskrivelsen av disse informasjonsenhetene er samlet under overskriften Sted.

Eksempler

Se under Sted.

Bruk

Registrer kun én gang for hvert Tilknyttet hendelse – sted.

Gruppe

Objekthistorikk

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd