Relaterad händelse – grupp

Svensk översättning

Relaterad händelse – grupp

Definition

En grupp relaterad till en händelse i ett objekt eller en objektgrupps historia, förutom fältinsamling/undersökning eller ägande.

Registrering

Det kan vara nödvändigt att använda flera informationsenheter, som till exempel, en stam eller språkgrupp. Beskrivningar för dessa informationsenheter samlas under rubriken Grupp. Organisationen kan ha standardformat för användning av namn.

Exempel

Se under Grupp.

Använd

Så många gånger som behövs för ett objekt eller objektgrupp.

Informationsgrupp

Information om objektets historik och relationer

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust