Relaterad händelse – organisation

Svensk översättning

Relaterad händelse – organisation

Definition

En organisation relaterad till en händelse i ett objekt eller objektgrupps historia, förutom fältinsamling/undersökning eller ägande.

Registrering

Det kan vara nödvändigt att använda flera informationsenheter, som till exempel, namn och en adress. Beskrivningar för dessa informationsenheter samlas under rubriken Organisation.

Exempel

Se under Organisation.

Använd

Så många gånger som behövs för ett objekt eller objektgrupp.

Informationsgrupp

Information om objektets historik och relationer

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet