Relaterad händelse – namn

Svensk översättning

Relaterad händelse – namn

Definition

En historisk händelse tillhörande ett objekt eller objektgrupp, men inte för produktions- eller samlingsförvaltningshändelser. Använd Objektets historik – kommentar för att beskriva uppgifter om omständigheterna kring ralationen.

Registrering

Använd en enskild term, använd skiljetecken endast när det utgör en del av ett namn på en händelse och stor bokstav när det ingår i namnet. Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel

Stockholms blodbad; Slaget vid Lund

Använd

Så många gånger som behövs för ett objekt eller objektgrupp.

Informationsgrupp

Information om objektets historik och relationer

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet