Tilknyttet hendelse - navn

Norsk oversettelse

Tilknyttet hendelse – navn

Definisjon

En historisk hendelse som knyttes til et objekt eller en gruppe av objekter. Dette gjelder ikke produksjonshendelser eller hendelser vedrørende samlingsforvaltningen. Bruk enheten Objekthistorikk – merknad for å beskrive tilknytningen.

Registrering

Bruk ett enkelt begrep. Tegnsetting skal bare brukes der hvor tegnet utgjør en del av navnet på hendelsen, og stor forbokstav brukes bare ved egennavn. Museet skal ha en oppdatert liste over standardiserte begreper.

Eksempler

Slaget på Stiklestad; Kautokeino-opprøret

Bruk

Gjenta så mange ganger som nødvendig for et objekt eller en gruppe av objekter.

Gruppe

Objekthistorikk

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd