Relaterad händelse – typ av namn

Svensk översättning

Relaterad händelse – typ av namn

Definition

Typ av historisk händelse som relaterar till ett objekt eller objektgrupp.

Registrering

Använd en enskild term utan skiljetecken. Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel

kröning; massaker; strid; trädgårdsfest

Använd

Så många gånger som behövs för en Relaterad händelse – namn.

Informationsgrupp

Information om objektets historik och relationer

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet