Relaterad aktivitet

Svensk översättning

Relaterad aktivitet

Definition

En aktivitet som hör ihop med ett objekt eller en objektgrupp.

Registrering

Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel

vävning; båtbyggeri

Använd

Så många gånger som behövs för ett objekt eller objektgrupp.

Informationsgrupp

Information om objektets historik och relationer

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet