Tilläggshistorik

Svensk översättning

Informationsenheter:

  • Information – källa (Org, Gru, Per)
    • Informationskälla – datum
  • Informationsenhet – system
  • Registrerat av (Per)
    • Registrering – datum
  • Registrering – framsteg
  • Tillagd informationsenhet
  • Tilläggshistorik godkänd av (Per)

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet