Tillegg og endringer

Norsk oversettelse

Informasjonsenheter:

  • Tilføyd informasjonsenhet
  • Tillegg og endringer – godkjenner (Per)
  • System for informasjonsenhet
  • Informasjonskilde (Org, Fol, Per)
    • Informasjonskilde – dato
  • Registrator (Per)
    • Registreringsdato
  • Registreringsframdrift