Adress – telefonnummer

Svensk översättning

Adress – telefonnummer

Definition

Telefonnumret som används för att kontakta en Organisation eller Person.

Registrering

Som det skrivs, inklusive postnummer eller landskod vid behov.

Exempel

01223 315760; 0101 202456976

Använd

Så många gånger som behövs för en Adress.

Informationsgrupp

Information om adress

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust