Adress – postnummer

Svensk översättning

Adress – postnummer

Definition

Postnummer eller annan kod för en Adress.

Registrering

Som det skrivs, inklusive mellanrum och stora bokstäver som i numret.

Exempel

621 22; OM142354

Använd

Registrera endast en gång för en Adress.

Informationsgrupp

Information om adress

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet