Förvärv – referensnummer

Svensk översättning

Förvärv – referensnummer

Definition

Ett unikt identifikationsnummer för att få information om förvärv av ett objekt eller objektgrupp. Det ska fungera som en referens till skriftlig dokumentation om en värdering Vanligtvis är detta objektnumret.

Registrering

Kan inkludera ett årtal och ett löpnummer. Se Objektnummer.

Exempel

1993,123

Använd

Samma Förvärv – referensnummer kan användas för ett eller flera objekt som förvärvats tillsammans.

Informationsgrupp

Information om förvärv

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet