Ervervelse - referansenummer

Norsk oversettelse

Ervervelse – referansenummer

Definisjon

Et unikt nummer for informasjon om ervervelsen av et objekt eller en gruppe av objekter. Det skal også fungere som referansen til en skriftlig verdivurdering. Normalt sett vil referansenummeret være objektnummeret.

Registrering

Kan bl.a. inneholde et årstall og løpenummer. Se Objektnummer.

Eksempler

199.123

Bruk

Det samme referansenummeret kan brukes for ett eller flere objekter som blir ervervet sammen.

Gruppe

Ervervelse og aksesjon

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd