Förvärv – syfte

Svensk översättning

Förvärv – syfte

Definition

Anledningen eller rättfärdigandet av ett förvärv.

Registrering

Använd vanlig grammatik och skiljetecken.

Exempel

Maskinen fungerar fortfarande och är endast en av tre som fortfarande existerar.

Använd

Registrera endast en gång för ett objekt eller en objektgrupp.

Informationsgrupp

Information om förvärv

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet