Verwerving - Reden

Nederlandse/Vlaamse vertaling

Verwerving – Reden

Definitie

De reden of verantwoording van een verwerving.

Invulinstructies

Gebruik gewone zinsbouw en leestekens.

Voorbeelden

Deze machine werkt nog steeds en er zijn nog maar drie nog bestaande exemplaren van bekend.

Gebruik

Gebruik slechts één keer voor elk object of elke groep objecten.

Informatiegroep

Verwerving

Datum aangemaakt: 2020

Uitgever: Collections Trust, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en FARO