Typ av förvärv

Svensk översättning

Typ av förvärv

Definition

Det sätt som ägandet till ett objekt formellt förs över till organisationen på.

Registrering

Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel

gåva; inköp

Använd

Registrera endast en gång för ett objekt eller en objektgrupp.

Informationsgrupp

Information om förvärv

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet