Verwerving - Methode

Nederlandse/Vlaamse vertaling

Verwerving – Methode

Definitie

De manier waarop het eigendomsrecht op een object formeel aan de organisatie wordt overgedragen.

Invulinstructies

Gebruik één term, zonder leestekens of hoofdletters. Gebruik een lijst van standaardtermen.

Voorbeelden

schenking; aankoop

Gebruik

Gebruik slechts één keer voor elk object of elke groep objecten.

Informatiegroep

Verwerving

Datum aangemaakt: 2020

Uitgever: Collections Trust, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en FARO