Förvärv – finansieringskälla

Svensk översättning

Förvärv – finansieringskälla

Definition

Person eller Organisation som Förvärv – finansiering kom ifrån.

Registrering

Det kan vara nödvändigt att använda flera informationsenheter, som till exempel för en Person, ett efternamn, ett förnamn och en adress. Beskrivningar för dessa informationsenheter samlas under rubriken Person eller Organisation som det passar.

Exempel

Se under Person eller Organisation som det passar.

Använd

Registrera endast en gång per Förvärv – finansiering.

Informationsgrupp

Information om förvärv

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet