Förvärv – villkor från finansieringskälla

Svensk översättning

Förvärv – villkor från finansieringskälla

Definition

Restriktioner som gäller för alla objekt som förvärvats med en Förvärv – finansieringskälla.

Registrering

Använd vanlig grammatik och skiljetecken.

Exempel

Objekt som köpts in med hjälp av en finansieringskälla. Finansieringskällan måste erkännas vid utställning.

Använd

Registrera endast en gång för ett Förvärv – finansiering.

Informationsgrupp

Information om förvärv

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet