Förvärv – datum

Svensk översättning

Förvärv – datum

Definition

Det datum då ägandet av ett objekt eller en objektgrupp överförs till organisationen.

Registrering

Registrera alltid dag, månad och år i samma ordning. Använd alltid samma tecken för att separera varje del. Var så specifik som möjligt och indikera om datumet inte är känt. Registrera alla fyra siffrorna för årtalet.

Exempel

08/10/1990; 06/1972; 1899; 2017-12-17

Använd

Registrera endast en gång, förutom under särskilda omständigheter när ägandet överförs stegvis.

Informationsgrupp

Information om förvärv

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust