Förvärv och accession - Omfattning

Svensk översättning

Genom att komma åt den här resursen godkänner du licensen för att använda Spectrum.

Rent juridiskt innebär förvärv en ägaröverlåtelse från den tidigare ägaren till det förvärvande museet. I processen får museet bevis för ägandet och tilldelar varje objekt ett unikt nummer som kopplar samman objektet med tillhörande information.

Accession har en mycket specifik innebörd som innebär etiska åtaganden att bevara objekt under lång tid och bör inte genomföras utan noggrant övervägande enligt museets fastställda förvärvspolicy. I processen förutsätts det att de flesta objekt som förvärvas kommer att accederas.

Objekt kan även förvärvas av andra anledningar, till exempel för att användas vid pedagogisk verksamhet eller som rekvisita. I dessa fall kan en del av processen användas, men utan formell accession av objektet. Ibland kan objekt som museet redan äger accederas, till exempel om deras betydelse ökat över tid, till exempel äldre utställningsmontrar.

Det här är en av de primära processerna i Spectrum.

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet